YÖNETİM POLİTİKASI YÖNETİM POLİTİKASI

Gül İnşaat projelerinde; prensiplerini dünya çapındaki seçkin inşaat firmalarının standartlarına uygunluk, üst düzey kalitede ve güvenilirliği yüksek hizmet sunmak olarak belirlerken teknolojik gelişmeleri takip eden, deneyim sahibi, insan gücüyle ve doğru zamanda müşteri beklentilerine cevap verecek iş hacmiyle hedeflerine ulaşmayı ana politikası olarak benimsemiştir.

Yönetim politikasında müşteri memnuniyetini ön planda tutan Gül İnşaat, bütün çalışmalarında tüm personeliyle müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlar.

Aynı zamanda çevre bilincini de personeline aşılayan Gül İnşaat, projelerinin gerçekleşme aşamasında çevre koşullarının insan emniyeti ve insan sağlığına en uygun şekilde planlanmasına oldukça dikkat ederek sağlıklı bir yaşam alanı yaratılmasını en önemli iş prensiplerinden biri olarak görür.

VİZYONUMUZ VİZYONUMUZ

Müşterisine hizmeti ekonomik, güvenli, estetik ve hızlı biçimde sunmayı ilke edinmiş olan yapısıyla sürekli tercih edilen, kaliteli ve kalıcı eserlere imza atan,çizgisiyle markasının sürdürülebilirliğini sağlayarak pazar lideri olmak.

MİSYONUMUZ MİSYONUMUZ

İnşaat sektöründeki tüm teknolojik gelişmeleri takip edip, uygulayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve bu sayede insanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.

DEĞERLERİMİZ DEĞERLERİMİZ

• Müşterilerine ve ortaklarına her zaman yapıcı bir tutum sergilemek.
• Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak.
• İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak.

KALİTE KALİTE

• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı
• Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı
• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi
• Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi
• Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmayı
• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı
• İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

ÇEVRE ÇEVRE

• Çevre, İş Güvenliği ve Sağlık (ÇGS) ile ilgili kurallara ve uyarılara uymak, bu konu ile ilgili topluma iyi örnek olmak
• Güvenli ve sağlıklı iş ortamları oluşturarak; kendisine, çalışanlarına, çevresine ve ürünlerine zarar vermemek
• Her zaman emniyetli şekilde çalışılmasını sağlamak ve işin gerektirdiği kişisel koruma ekipmanlarını kullanmak, kullandırmak
• Başkalarının emniyetsiz ortamda çalışmasına müsaade etmemek ve çalışana da engel olmak ilkelerini Çevre Politikası olarak belirlemiştir.